Kalender
EST » Kalender
Prindi
     
 Tule valla ruumilisele arengule kaasa mõtlema!

02.10.2019

kell 17.00 rahvamaja saalis
 

Tartu vald koostab OÜ Hendrikson&Ko kaasabil valla ruumilist arenguplaani – üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine – kuidas ruumi kujundada, millistel tingimustel maad kasutada ja ehitada.
Üldplaneeringu koostamine on pikk ja keerukas protsess, lahenduseni jõutakse järk-järgult. Hetkeks on valminud esialgne maakasutusplaan, mis kajastab planeeritud ruumikasutust – kus on tihedamad asustusalad, kus ja mis otstarbel maad tulevikus kasutatakse, kus on sobilikud piirkonnad elamuehituseks ning ettevõtluseks, kus puhkamiseks ja vaba aja tegevusteks, millised maa-alad säilitatakse põllumajanduslikul eesmärgil, kus paiknevad kogu valda hõlmavad sidusad võrgustikud nagu rohevõrgustik, kergliiklusteed jne. Kõiki teemasid ja üldplaneeringuga lahendatavaid ülesandeid ei ole tänaseks jõutud veel läbi töötada, maakasutus- ja ehitustingimuste väljatöötamine toimub järk-järgult, minnes üldisemalt täpsemaks.
Peame väga oluliseks kohalike elanike ja maaomanike aktiivset osalemist ja kaasa rääkimist üldplaneeringu koostamise protsessis. Parima tulemuse saavutamiseks korraldame arutelud valla erinevates piirkondades, et arutada üheskoos ruumikasutuse ja -kujunduse ning maakasutuse planeerimise teemadel.
Piirkondlikud arutelud toimuvad järgmiselt:

1. oktoober Jääaja Keskus (Saadjärve tn 20, Äksi alevik)
2. oktoober Tabivere rahvamaja (Tuuliku tn 10, Tabivere alevik)
3. oktoober Vedu raamatukogu (Vedu küla)
7. oktoober Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6, Kõrveküla alevik)
8. oktoober Lähte lasteaed Kiisupere (Kase põik 3, Lähte alevik)
9. oktoober Maarja-Magdaleena rahvamaja (Maarja – Magdaleena küla)
10. oktoober Mõisatall (Lähte tee 4, Vasula alevik)

Arutelude algusaeg on kl 17.00.

Piirkondlike arutelude tulemused on abiks edaspidiseks, maakasutuse täpsustamisel ja ehitustingimuste määramisel. Üldplaneeringu eelnõu koos KSH aruande eelnõuga loodame valmis saada 2020. a. alguses.

Ootame Sinu osalemist!

 


 
  Kalender
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
< Oktoober 2019  >